obrázek

zsokrouhlice


Lidé ve škole


Vedení školy:

jméno

Mgr. Milena Hodboďová

Kancelář školy, sekretariát:

jméno: Jana Kroužkováekonomka
jméno: Jana Kroužkováhospodářka

Oblast výchovného poradenství:


jmeno: Jana Marková 
metodik prevence sociál. patologických jevů
 


Učitelé (školní rok 2006/07)


třídní učitelé:
I. třída - 1. ročník : Mgr. Danuše Čálková
II. třída ( 2.,4. ročník): Mgr. Eva Vaková
III. třída ( 3.,5. ročník) : Mgr. Milena Hodboďová

netřídní učitel:
Vlasta Vrzáčková


Zaměstnanci školní družiny:

vychovatelka ŠD: Jana Marková

Techničtí zaměstnanci školy:

školnice : Jana Michalíčková

 [reklama]

Autor a provozovatel systému © 2004 Agerit s.r.o. - admin@skolniweb.cz
Společnost Agerit s.r.o. je provozovatelem následujících stránek: www.nonstopservispc.cz, www.pocitacovazachranka.cz, test.bezpecnosti.cz, pc bazar,www.autojeraby-kozel.cz,
www.emistr.cz, www.nadalku.cz, www.skolniweb.cz, www.vyrobaonline.cz, filtry, Kamerové systemy Brno a mnoha dalších.